چرا خواندن سوره های سجده واجب دار نماز را باطل میکند؟

پرسش : چرا خواندن سوره نجم در قرائت نماز موجب بطلان نماز می گردد.
پاسخ : خواندن سوره‏هاى «الم تنزیل»، «حم سجده»، «والنجم» و «اقرأ» در نماز موجب بطلان نماز مى‏شود زیرا در نماز فریضه خواندن یک سوره کامل واجب است و چون در سوره‏هاى مذکور آیه سجده دارد و اگر در نماز خوانده شود سجده کردن واجب مى‏شود و این خود باعث زیادت در سجده مى‏شود (یعنى سه سجده) دو سجده براى نماز (در هر رکعت) و یک سجده نیز براى آن آیه سجده و از طرف دیگر چون افزودن سجده عمدى موجب بطلان نماز مى‏شود؛ بنابراین خواندن این سوره‏ها در نماز، باعث بطلان آن نماز مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا