دلیل قنوت در نماز

پرسش : چرا شیعه در نماز قنوت می خواند؟
پاسخ : قنوت از مستحبات نماز است و در هر نمازی چه واجب و چه مستحب مشروع است و در برخی از نمازها واجب می شود. روایات فراوانی بر استحباب قنوت در نمازهای یومیه وجود دارد که شیخ حر عاملی برخی از آنها را در وسائل الشیعه , کتاب الصلاه , ابواب القنوت , ج 4, ص 895 – 920 آورده است . اهل سنت نیز قنوت را از مستحبات نماز می دانند اما تاکید بر این مستحب در روایات شیعه بیشتر است . محل خواندن قنوت نیز رکعت دوم قبل از رکوع است ولی برخی از اهل سنت آن را بعد از رکوع می خوانند. روایات قنوت و کیفیت آن را در آدرس فوق می یابید. واژه قنوت در آیه مبارکه »یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین «, V} (آل عمران , آیه 43){V به معنای کمال خضوع و استمرار عبادت است و به معنای قنوت اصطلاحی که عملی خاص در نماز است نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا