سعادت دنیا و آخرت چگونه بدست می آید؟

پرسش : سعادت دنیا و آخرت چگونه به دست مى‏آید؟
پاسخ : تنها راه سعادت دنیا و آخرت آن است که : 1 انسان فرمانهاى خدا را اطاعت و از نواهى او پرهیز نماید. 2 به آنچه خداوند پیش مى‏آورد؛ مانند فقر و ثروت سلامت وبیمارى و … راضى باشد و بکوشد از امتحانات الهى سرافراز برآید. 3 پیوسته به خدا توکل نموده وسعادت و کمال و خیر دو جهان را از او طلب نماید (ضمن تلاش و جدیت). 4 همواره در حال خوف و رجا و انابه باشد.

دکمه بازگشت به بالا