فلسفه پوشش و حجاب زنان در نماز

پرسش : فلسفه پوشش خانم ها در نماز چیست ؟
پاسخ : – حجاب و پوشش بانوان در نماز، علل و فلسفه‏هاى متعددى دارد؛ از جمله: الف) این خود نوعى تمرین مستمر و همه روزه براى حفظ حجاب مى‏باشد و یکى از عواملى است که در پاس‏داشت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگیرى از آسیب‏پذیرى آن، نقش مهمى ایفا مى‏کند. ب ) وجود پوششى یک‏پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بیشتر مى‏کند و از التفات ذهن به تجملات و چیزهاى رنگارنگ مى‏کاهد و ارزش نماز را صد چندان مى‏کند. ج ) داشتن پوشش کامل در پیشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاین‏رو براى مرد نیز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است. افزون بر آن، حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت‏هایى دارد و با آن قابل مقایسه نیست؛ مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز – بدون حضور نامحرم – واجب نیست. د ) در عین حال باید بدانیم که اصل این احکام تعبدى است و چنان نیست که دقیقا فلسفه آنها براى ما روشن باشد، بلکه چه بسا ده‏ها حکمت خفى داشته باشد ولى اساس آن تعبد در پیشگاه حق‏تعالى است.

دکمه بازگشت به بالا