چرا باید نماز را در وقت مشخص خواند؟

پرسش : فلسفه تعیین وقت مشخص برای هر نماز چیست ؟
پاسخ : اولاً تعیین وقت به نحو مذکور براى آن است که هر کس در هر کجا قرار گرفته به راحتى بتواند به وظیفه خود عمل نماید. ثانیا اگر انسان خداوند را حکیم بداند که دستوراتش بر مصلحتى استوار است هر چند ما آن را ندانیم، چه مجوزى براى تخلف داریم؟ به طور نمونه اگر به شما بگویند ساعت 8 روز دوشنبه امتحان است و شما بعد از ظهر مراجعه کنید که ما براى جواب حاضر هستیم چه فرقى بین 8 صبح و 2 بعدازظهر مى‏کند؟ جواب مى‏شنوید که یکى از مصالح امتحان پاسخ به سؤالات در وقت خاص خودش مى‏باشد و اگر چه خارج وقت هم نماز ذکر خدا است اما جایگزین نماز در وقت نمى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا