چرا نیمی از خمس به سادات تعلق میگیرد؟

پرسش : دلیل تعلق خمس به سادات چیست و چرا سخت گیری می شود؟
پاسخ : بودجه اداره جامعه اسلامى از چند راه تأمین مى‏گردد: یکى از آنها زکات است که داراى مصارف مشخصى از قبیل کمک به فقرا، مساکین، در راه ماندگان و… است و طریق دیگر خمس است که به دو سهم تقسیم مى‏گردد (سهم امام‏معصوم(ع) و سهم سادات فقیر). از آن جا که خداوند احترام فراوانى براى معصومین(ع) و اولاد آنها قائل شده، پرداخت زکات غیر سادات را به سادات فقیر ممنوع دانسته است؛ زیرا زکات صدقه مى‏باشد و ممکن است پرداخت صدقه غیر سادات به سادات، نوعى تفوّق غیر سادات بر آنان یا کم‏احترامى به آنان تلقى گردد. ازاین‏رو جهت جبران این مسأله نیمى از خمس جهت اداره امور سادات تعیین شده است و نیم دیگر نیز مربوط به امام‏معصوم(ع) است و این اموال ملک شخص امام(ع) نیست بلکه مربوط به خدمات دینى به جامعه اسلامى است. در زمان غیبت کبرى این سهم در اختیار نواب عام آن حضرت – که مراجع تقلید و فقهاى عظام هستند – قرار مى‏گیرد تا در مصارف اسلام و مسلمین خرج شود. منظور شما از سختگیرى چندان روشن نیست، اصل مسأله بسیار گویا و ساده است و ریزه‏کارى‏هاى موجود در هر مسأله براى تعیین حدود آن لازم است. از طرف دیگر گریزش از تعهد در هیچ مسأله‏اى دلیل نادرستى آن و نیاز به دگرگونى در آن نیست، اگر چنین باشد باید همه مالیات‏ها برداشته شود، زیرا نوع مردم از آنها گریزانند. بلى، به جاى تغییر در حکم باید فرهنگ عمومى را اصلاح کرد.

دکمه بازگشت به بالا