چرا صحبت کردن دختر و پسر نامحرم جایز نیست؟

پرسش : چرا صحبت کردن دختر و پسر نامحرم با یکدیگر جایز نیست؟
پاسخ : با توجه به شرایط خاص دوران جوانى، طولانى بودن دوران تجرد غالب دانشجویان و خطرات جدى تمایلات آشکار و پنهان نفسانى، لازم است برادران و خواهران دانشجو روابط خود را از نظر کمى و کیفى دقیقاً تحت کنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ کنند. البته روابط با نامحرم تا آنجا که به شکستن حریم احکام الهى منجر نشود اشکالى ندارد بنابراین گفتگو و نگاه‏هاى متعارف بدون ریبه اشکالى ندارد. روشن است که هر فرد خود بهتر مى‏تواند تشخیص دهد که کجا از مرز فراتر رفته است. {A{/Bبَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ{w1-5w}{I75:14I}/}A}؛ {Mآدمى بر نفس خود آگاه و بیناست‏M}»، {V(قیامت ، آیه 14)V}. همچنین حتى‏الامکان لازم است در کلاس‏ها به گونه‏اى باشند که کمترین اختلاط پدید آید و در برخورد و گفت و گو، هنجارهاى شرعى زیر رعایت شود: 1- قصد تلذذ و ریبه در کار نباشد. 2- از گفت و گوهاى تحریک کننده اخلاقى پرهیز شود. 3- از نگاه‏هاى آلوده خوددارى شود. 4- حجاب شرعى رعایت گردد. 5- دو نفر نامحرم در محیط بسته تنها نمانند.

دکمه بازگشت به بالا