اهمیت و ارزش نماز به چیست؟

پرسش : ارزش نماز به چیست ؟
پاسخ : امام صادق(ع) فرمود: دوست دارم شخص مؤمن هرگاه به نماز واجب مى‏ایستد با دل خویش به خداوند رو کند و دلش را مشغول دنیا نگرداند زیرا هیچ دوستى نیست که در نمازش روى دل به خدا کند مگر این که خداوند نیز به او توجه کند و خداوند عز وجل او را دوست بدارد و محبت دل‏هاى مؤمنان را نیز متوجه او گرداند و پیامبر(ص) فرمود: H} «یا اباذر رکعتان مقتصدتان فى تفکر خیر من قیام لیله والقلب…{H؛ اى اباذر دو رکعت میانه که با تفکر و تدبر همراه باشد بهتر است از شبى را تا صبح با دلى غافل نماز خواندن و پیامبر فرمود: گاه بنده نماز مى‏خواند اما یک ششم و یک دهم آن هم برایش نوشته نمى‏شود تنها آن مقدار از نماز بنده به حساب مى‏آید که با شناخت و توجه همراه باشد» ، V} (ترجمه میزان‏الحکمه، ج 3119 و 3117){V.

دکمه بازگشت به بالا