چرا استفاده از عطر برای زنان در حضور نامحرم اشکال دارد؟

پرسش : چرا استفاده از عطرهای خوش بو در حضور نامحرم برای بانوان اشکال دارد؟
پاسخ : از آنجا که شریعت مقدس اسلام برای زنان مسلمان حرمت فراوان قائل است و نمی خواهد که خانم ها بازیچه دست افراد هوسباز و آلوده قرار گیرند برای مصون ماندن ایشان مقررات حجاب و عدم اختلاط بین زن و مرد را مقرر فرموده و از هر کاری که موجب جلب توجه اجنبی گردد نهی نموده است که از آن جمله استفاده از مواد خوشبو کننده در مقابل نامحرم است .

دکمه بازگشت به بالا