چرا دختران از سن نه سالگی ولی پسران از پانزده سالگی به تکلیف می رسند؟

پرسش : چرا دختران از سن نه سالگی و پسران از سن پانزده سالگی به تکلیف می رسند؟
پاسخ : بدون شک همه تکالیف شرعی منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامی دارد; از جمله قدرت عقلی و جسمی . نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که بلوغ عقلی و حتی جسمی در دختران خیلی زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایی هم ممکن است داشته باشد) و همین بلوغ عقلی قدرت تکلیف پذیری را در او بسیار پیش از پسران تقویت می کند. خداوند نیز با توجه به همین خصوصیت او را زودتر مکلف نموده است . ضمنا با توجه به نکته فوق روشن می شود که اگر مثلا کسی بر اثر ناتوانی جسمی قادر به انجام تکلیفی ; مانند روزه گرفتن نباشد آن تکلیف از او ساقط است و برای آن راه حل هایی در شریعت مقدس اسلامی پیش بینی شده است .
دکمه بازگشت به بالا