چرا اجازه گرفتن زن از شوهر لازم است ولی برای مردان چنین نیست؟

پرسش : چرا اجازه گرفتن زن از شوهر لازم است در صورتى که بر مردان لازم نیست؟
پاسخ : الف) در نظام خانوادگى در اسلام ریاست بر خانواده و مدیریت آن بر عهده مرد مى‏باشد. این مسأله از سویى تکالیفى را بر دوش مرد مى‏گذارد، از جمله این که باید در جهت تأمین نیازمندى‏هاى خانواده و ایجاد زمینه رشد، تعالى و سلامت مادى و معنوى آن تلاش کند. از طرف دیگر مسؤولیتى بر دوش دیگر اعضاء در برابر مرد ایجاد مى‏کند که از جمله آنها کنترل‏پذیرى رفت و آمدها و هماهنگى آن با مرد است. ب ) انصافاً آیا وجود زن براى دیگر اجنبى‏ها حساستر است یا وجود مرد؟ زن ممکن است مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد و مرد به خاطر حفظ ناموس خویش اجازه نمى‏دهد همسرش بدون اطلاع او از خانه خارج شود. مرد براى اطمینان خاطر خویش و براى مصونیت زن باید در جریان آمد و شد خانمش به خانه و خارج از آن قرار بگیرد. لذا با توجه به آسیب‏پذیرى زن در محافل و همنشینى‏ها، به مرد این حق داده شد، تا براى کنترل همسر خویش به او اجازه خروج از خانه را بدهد یا ندهد. ج ) مسؤولیتى که مرد براى تأمین نیازمندى‏هاى زندگى دارد به طور طبیعى و عادى او را به صحنه اجتماع مى‏کشاند، در حالى که زن چنین وظیفه‏اى ندارد، بنابراین خروج مرد از خانه امرى الزامى است و استیذان در آن بى‏معنى است، برخلاف خروج زن. د ) خروج مرد از خانه نیز کاملاً رها شده و بى‏قید و شرط نیست، بلکه داراى یکسرى قیود قانونى است. زیرا زن نیز حقوقى چون حق هم‏خوابگى و… دارد که قانوناً مرد را مکلف به حضور نزد زن در شرایط لازم مى‏کند. ه ) چنین نیست که همواره خروج زن از خانه نیازمند اذن شوهر باشد، بلکه در مواردى خروج زن از خانه جایز است، از جمله: 1- کسب علوم واجبه و یا انجام تکالیفى که مستلزم خروج از خانه است، 2- احقاق حق، مانند دادخواهى و شکایت در دادگاه یا اداى شهادت و امثال آن، 3- براساس برخى از فتاوا در صورتى که قبل از ازدواج استخدام در کارى بوده است، پس از ازدواج نیز به خاطر سابقه قرارداد استخدام بر ازدواج، مى‏تواند سر کار خود برود و ازدواج مانع آن نیست، 4- در صورتى که به صورت شرط ضمن‏العقد به هنگام عقد ازدواج جواز خروج از خانه را شرط کرده باشد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- نظام حقوق زن در اسلام،شهید مطهرى 2- زن از دیدگاه اسلام،ربانى خلخالى 3- زن در اسلام،علامه طباطبایى 4- احکام روابط زن و مرد،سید مسعود معصومى

دکمه بازگشت به بالا