چه فرقی بین موی زن و مرد وجود دارد که زن باید بپوشاند؟

پرسش : چه فرقی بین موهای زن و مرد وجود دارد که زن باید موهای خود را بپوشاند؟
پاسخ : علاوه بر این که خداوند متعال حکیم و علیم مطلق است و به هر فرد یا صنف و گروهی هر آنچه را که داده است و یا بدان حکم نموده است , قطعا” مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که عقل و دانش ما از دسترسی به تمام جزئیات و ابعاد آن ناتوان است , »و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ج مما اکتسبوا و للنسائ نصیب مما اکتسبن وسئلوا الله « و به همین جهت خداوند ما را از تمنی و درخواست آن مزیت ها و بهره مندی هایی که به دیگران داده است , نهی کرده است , V}(الطباطبایی السید محمدحسین , المیزان فی تفسیر القرآن , ج 4, طهران : دار الکتب الاسلامیه , الطبعه الرابعه , 1362, صص 357 – 360){V, یکی از نکات مهمی که دراین مسائله و نظایر آن باید توجه داشت , تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد است . گرچه خود این مسائله , حداقل دو هزار و چهارصد سال سابقه دارد,V} »شهید) مطهری , مرتضی ; نظام حقوق زن در اسلام , قم : انتشارات صدرا, چاپ 27, 1378, ص 161){V و به قول پروفسور »ریک « روان شناس مشهور آمریکائی »دنیای مرد با دنیای زن بکلی فرق می کند«, V}(همان , ص 166){V. تحقیقات علمی در فیزیولوژی و روانشناسی در باب تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد ثابت کرده است که مردان نسبت به محرک های چشمی شهوت انگیز, حساستر از زنانند و بر عکس , زنان در مقابل محرک های لمسی حساسیت بیشتری دارند. یکی از محققین در این خصوص می نویسد: »آستانه حس لمس و درد در زنان از زمان تولد پایین تر از مردان است یعنی زنان به درد و لمس حساس ترند… در عوض مردان بینایی بهتری دارند. این مزیتهای جنسی در استعداد حسی , آموخته یا اکتسابی نیست , بلکه از زمان کودکی آشکار است … مردان بالغ به محرک های بینایی شهوانی حساسیت بیشتر دارند. این نقطه ضعف مرد در زندگی روزمره اش همواره به چشم می خورد و به صورت های گوناگون از جمله تهیه عکس ها, مجلات و فیلمهای سکسی مورد بهره برداری قرار می گیرد. زنان به محرکهای لمسی حساسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر »اندروژنها« شکل می گرد. اصطلاح »چشم چرانی « که برای این ویژگی مردان به کار می رود, زاییده حساسیت مردان نسبت به محرکهای بینایی شهوانی است . چون برد حس بینایی زیاد است یعنی چشم می تواند از فاصله نسبتا” دور تحت تأثیر محرکها قرار گیرد و از این گذشته وسعت زیادی از محیط در آن واحد دیده می شود, و از سوی دیگر ترشح اندروژنها, صورتی یکنواخت دارد و هیچ عامل طبیعی آن را قطع نمی کنند, مردان به صورتی گسترده تر تحت تأثیر محرکهای شهوانی قرار می گیرند و از این نظر فعال ترند. از سوی دیگر, چون حس لامسه برد زیاد ندارد و فعالیتش محدود به تماس از نزدیک است و از این گذشته هورمونهای جنسی زن به صورت دوره ای ترشح می شوند و به طور متناوب عمل می کنند, تأثیر محرکهای شهوانی بر زن , صورتی بسیار محدود دارد و از این نظر فعالیت زنان بسیار کم است «, V}»دکتر) بهزاد محمود; تفاوتهای زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روانشناسی ; مجله نگین , شماره 134, تیرماه 1355, ص 24 به نقل از غلامعلی حداد عادل ; فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی , تهران : سروش , چاپ پنجم , 1372, صص 63 – 64){V. بنابراین همانطور که تحقیقات و تجربه های علمی نشان می دهد آن اندازه که مرد از نگاه کردن به اندام و تن زن تحریک می شود, زن از مشاهده أا مرد تحرک نمی شود, V}(حداد عادل , همان , ص 64){V. در همین زمینه در روانشناسی جنسی نیز ثابت شده است که در حالی که تمامی سطح بدن زن برای مرد محرک است , در مرد چنین نیست . این گونه تفاوتها هم نگاه مرد را محدود می کند و هم پوشش زن را, V}(کتاب sehtolc fo ygolohcusP ehT, ص 107){V. لذا شیخ صدوق در علل الشرایع روایتی را از امام رضا(ع ) نقل می کند که آنحضرت در ضمن پاسخ به مسائله ای فرمودند: علت جعل حرمت برای نگاه مردان به موهای زنان , تحریک کنندگی و تهییج خانمان برانداز و نا مشروع مردان به این واسطه است «, V}(الشیخ الصدوق , علل الشرایع ; ج 2, قم : مکتبه الداوری , صص 564 – 565 – و لذا نگاه به موهای پیر زنان و کسانی که از این گونه دلربائیها افتاده اند, حرام نیست ){V. البته طبق دستور خداوند متعال در قرآن , هم زن و هم مرد باید از نا محرم چشم فرو بندند و این امر به مصلحت آنهاست , (قل للموئمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون و قل للموئمنات یغضفن من ابصارهن …«, V}(سوره نور, آیات 30 – 31){V, لکن پوشش زن به عنوان مقدمه و زمینه سازی برای پاکی محیط با توجه به ویژگیهای گفته شده لازم تر است . ناگفته نماند بسیاری از لباسهایی که امروزه , مردان ما می پوشند, از آن جهت که بدن نما و چشبیده به تن است و… با روح فرهنگ اسلامی منافات دارد و لازم است که لباس و پوشش همه مردان و زنان ما با الهام از فرهنگ و ادب و معنویت اسلامی تغییر یافته و از شکل تقلیدی غربی بدر آید.

دکمه بازگشت به بالا