آیا دعا و استغفار برای مردگان برای آنها تاثیری دارد؟

پرسش : آیا دعا و استغفار براى اموات در سرنوشت اخروى آنها تأثیر دارد؟
پاسخ : انسانى که از دنیا مى‏رود تا هنگامى که در عالم برزخ است و هنوز قیامت بر پا نشده باشد، کارهاى خیرى که براى او انجام مى‏دهند به صورت هدیه به او مى‏رسد و چه بسا مورد غفران و بخشش نیز واقع شده و یا موجب تعالى و تکامل روح او مى‏شود. در این باره روایات و احادیث زیادى نقل شده است. به عنوان نمونه چند مورد اشاره مى‏شود. امام صادق(ع) فرموده است: {Hیدخل على المیت فى قبره الصلاه والصوم والحج والصدقه والبر والدعاء و یکتب اجره للذى یفعله و للمیت‏H}{M؛ نماز و روزه و حج و صدقه و نیکى و دعا در قبر میت داخل مى‏گرددو پاداش آن اعمال علاوه بر این که براى کسانى که آنها را انجام مى‏دهد هست براى میت نیز خواهد بودM}، {V(المحجهالبیضاء، ج 3، ص 42)V}. پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: {H… لیدخل على قبور الاموات من دعاء الاحیاء من الانوار مثل الجبال‏H}{M؛ دعاى زندگان به صورت کوه‏هاى نور بر قبرهاى مردگان داخل مى‏گرددM}، {V(المحجهالبیضاء، ج 3، ص 341)V}. علاوه بر این اعمالى که براى او انجام مى‏دهند نتایج و ثمرات اعمال و کارهایى را نیز که خودش انجام داده بعد از مرگش به او مى‏رسد. امام صادق(ع) فرموده است: {Hستّ خصال ینتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأ فیه و قلیب یحفره و غرس یغرسه و صدقه ماء یجریه و سنه حسنه یؤخذ بها بعده‏H}{M؛ شش چیز است که بعد از مرگ مؤمن به او سود مى‏رساند. فرزند صالح و شایسته‏اى که براى او دعا و طلب آمرزش کند. قرآنى که تلاوت شود. چاهى که حفر کرده و درختى که غرس نموده و آبى را که جارى ساخته و روش و سنت پسندیده‏اى که پس از او مورد عمل قرار گیردM}، {V(بحارالانوار، ج 6، ص 293)V}. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- منازل الاخره، شیخ عباس قمى. 2- حیات پس از مرگ، على محمد اسدى‏.

دکمه بازگشت به بالا