حفظ حالات معنوی

پرسش : برای حفظ حالات معنوی چکار باید کرد؟
پاسخ : ارتباط با خدای تعالی که معنای هستی است از طریق عبادت ، مانند دعاها و اذکار، مناجات قرائت قرآن نماز اول وقت و خصوصا نماز شب و احیاء مقداری از شب و نیز حضور در مجالس ذکر و موعظه و مانند اینها حال خوش معنوی برای شخص به وجود می آورد. برای این که این حالات بماند و تنها حال نباشد ، بلکه تبدیل به مقام شود، بزرگان می گویند شخص باید مراقبه داشته باشد و اصطلاح مراقبه معانی گوناگونی دارد و در اینجا ظاهرا” منظور این است که اولا شخص اعمال خود را براساس دستورات شرعی بررسی کند و اگر گناهانی دارد به نحو صحیح توبه نماید و سپس تصمیم بر ترک گناهان و انجام واجبات و مستحبات داشته باشد. می توانید در این باره از چهل حدیث امام خمینی , حدیث اول و کتاب اسرارالصلاه میرزا جوادملکی و کتاب شریف تذکره المتقین , بهاری همدانی استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا