چرا شیعه نمازهای یومیه را در پنج وقت مخصوص بجا نمی آورد؟

پرسش : چرا شیعه نمازهای یومیه را در پنج وقت مخصوص بجا نمی آورد؟
پاسخ : مسلما خواندن نماز در پنج نوبت افضل است، ولى برخلاف دیدگاه اهل سنت این مسأله واجب نیست. سبب اختلاف در اوقات نمازها، اختلاف در طریق اخذ احکام است؛ زیرا مطابق روایاتى که از ائمه اهل‏بیت(ع) رسیده، و همچنین بر طبق اطلاق آیه شریفه «اَقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل» وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر شرعى تا غروب آفتاب است و در تمام این وقت خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم یا با فاصله جایز است. ولى براى هر یک از ظهر و عصر یک وقت فضیلت است که خواندن نماز در اوقات فضیلت خودشان مستحب است. وقت فضیلت نماز ظهر از اوّل ظهر است تا وقتى که سایه شاخص بعد از ظهر به اندازه «دو هفتم» خودش اضافه شود و فضیلت عصر هنگامى است که سایه شاخص به اندازه خودش اضافه شود و اگر کسى در اول ظهر نافله ظهر و نماز ظهر را بخواند بهتر است بلافاصله نماز عصر و نافله آن را بخواند.

دکمه بازگشت به بالا