ملاک سنجش اعمال در دنیا

پرسش : ملاک سنجش اعمال در دنیا چیست؟
پاسخ : در این دنیا اعمال را با کتاب و سنت باید بسنجیم. امامان به ما آموختند که خود را بر کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان معصوم عرضه کنیم. اگر اعمال ما موافق ثقلین بود که خوب است و صحیح مى‏باشد و اگر موافق ثقلین نبود باید خود و اعمالمان را اصلاح کنیم.

دکمه بازگشت به بالا