دلیل قضا شدن نماز صبح

پرسش : چرا بیشتر اوقات نماز صبح انسان قضا مى‏شود؟
پاسخ : علل مختلفى ممکن است براى قضا شدن نماز صبح باشد، از جمله مى‏توان امور ذیل را مؤثر دانست: الف) بیدار ماندن و شب‏نشینى تا دیروقت و دیدن فیلم‏ها و برنامه‏هایى که اکثر آنها فایده‏اى براى دنیا و آخرت انسان ندارد. ب ) پرخورى و یا خوردن غذاهاى سنگین و دیرهضم. ج ) خستگى بیش از حد و مشغله‏هاى فکرى که اکثر افراد بدان مبتلا هستند. ح) جا نیفتادن اهمیت و سرنوشت ساز بودن نماز در زندگی ایمانی انسان. در هر صورت اگر انسان سعى کند زودتر استراحت کند و بدون کار ضرورى تا دیروقت بیدار نماند و همیشه با طهارت بخوابد و دعاهاى وارده را هم بخواند و بالاتر از همه احساس مسؤولیت نسبت به تکلیف الهى داشته باشد، پس از مدتى که خود را عادت داد، به موقع براى نماز بیدار مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا