چرا طلا موجب باطل شدن نماز مرد میشود؟

پرسش : به چه دلیل استعمال طلا برای مرد حرام است و موجب بطلان نماز می شود؟
پاسخ : بدون شک احکام الهى داراى مصالح واقعى و فى‏نفسه مى‏باشند؛ لیکن دریافتن فلسفه آنها توجه به چند نکته ضرورى است: 1- آیا بشر مى‏تواند به فلسفه همه احکام دست یابد؟ قطعا پاسخ این سؤال منفى است؛ زیرا: الف) در متون دینى فلسفه همه احکام ذکر نشده است. ب ) احکامى که فلسفه آنها بیان شده، معلوم نیست که همه فلسفه‏هایش ذکر شده است؛ بلکه چه بسا فلسفه‏هاى بى‏شمارى در مورد یک حکم وجود دارد؛ ولى شارع مقدس به طور گزینشى برخى از آنها را یادآور شده است. ج ) علوم بشرى نیز قادر به کشف برخى از حکمت‏ها و فلسفه‏هاى احکام مى‏باشند، نه همه آنها. بنابراین انتظار دانستن فلسفه همه احکام به طور جامع و کامل انتظارى فراتر از توان علمى و تنگناهاى دانش بشرى است. 2- فلسفه احکام محدود به حکمت‏هاى مادى و فیزیکى – که در چنبره علوم تجربى قرار مى‏گیرند – نیست؛ بلکه در بسیارى از موارد علت یا حکم نهایى برتر و بالاتر دارند که از حوزه تحقیق و آزمون علمى و تجربى نیز بیرون است. در مثل علوم بشرى از خواص بهداشتى روزه سخن به درازا گفته‏اند، ولى قرآن مجید بر نکته اساسى‏ترى انگشت مى‏گذارد و آن «تقوایابى» است و شاید علت این که قرآن به نکات بهداشتى آن اشاره نکرده است این باشد که اساسا امت اسلامى را متوجه اهداف فروتر و در سطح پایین نکند، بلکه همواره به سوى ارزش‏هاى متعالى و برین سوق دهد. 3- یکى از علل ناگفته نهادن فلسفه بخشى از احکام، این است که جامعه را از فلسفه‏گرایى افراطى و تعبدگریزى دور و پیراسته سازد؛ زیرا فلسفه‏گرایى و تعبد گریزى پرورش دهنده نوعى شرک خفى و خردبسندگى و دین‏ستیزى است، لذا باید توجه داشت که احکام الهى را به جهت انجام حکم خداوند انجام مى‏دهیم، نه به خاطر فلسفه و حکمت نهفته آن، و این خود برترین حکمت حکم‏ها است. اکنون در رابطه با مسأله علت حرمت طلا براى مرد به آگاهى مى‏رساند که: 1- احتمال دارد علت حرمت آن جلوگیرى از فرو افتادن مردها در دام زینت‏هاى گران‏بها و سنگین و دوری از رسیدن به کمال باشد. 2- از نظر علمى یکسرى تأثیرات منفى در مورد طلا براى مرد ذکر شده است؛ از جمله:الف ) تحریکات عصبی ; V}(ر.ک : بهداشت در اسلام , دکتر احمد صبور اردوبادی ){V ب ) ازدیاد بیش از حد گلبول های سفید V}(ر.ک : سالنامه پیام اسلام , سال 1357).{V

 

دکمه بازگشت به بالا