با وجود ضعف دختران چرا سن بلوغ آنها نه سالگی است؟

پرسش : با توجه به ضعف جسمانی , چرا خداوند بلوغ دختران را نه سالگی قرار داده است ؟
پاسخ : بدون شک همه تکالیف شرعى منوط به قدرت مکلفند و قدرت اقسامى دارد؛ از جمله T}قدرت عقلى وجسمی{T. نتیجه تحقیقات کارشناسان نشان مى‏دهد که بلوغ عقلى و حتى جسمى در دختران خیلى زودتر از پسران است (هر چند ضعف هایى هم ممکن است داشته باشد) و همین بلوغ عقلى قدرت تکلیف پذیرى را در او بسیار پیش از پسران تقویت مى‏کند و خداوند نیز با توجه به همین خصوصیت او را زودتر مکلف نموده است. ضمنا با توجه به نکته فوق روشن مى‏شود که اگر مثلا کسى بر اثر ناتوانى جسمى قادر به انجام تکلیفى؛ مانند روزه گرفتن نباشد آن تکلیف از او ساقط است و براى آن راه حل‏هایى در شریعت مقدس اسلامى پیش بینى شده است. در عین حال برخى از مجتهدین شرط بلوغ دختران را بیش از 9 سال مى‏دانند. بلوغ و تکلیف دختران پیش از آنکه مسئله‏اى تشریعى و اعتبارى باشد حقیقتى تکوینى و فیزیوپسیکولوژیک( PhysioPsycologic ) است. به عبارت دیگر ساختار وجودى دختران بگونه‏اى است که پیش از پسران به مراحلى از رشد و کمال جسمى (فیزیولوژیک) و روحى و روانى (پسیکولوژیک) مى‏رسند. از طرف دیگر احکام شرعى همه متناسب با توانایى‏ها و قابلیتهاى انسان وضع گردیده است. و چون از نظر جسمى و عقلى دختران رشد سریعترى دارند قابلیت تکلیف پذیرى نیز در آنان زودتر پدید مىآید و از همین رو تکالیف شرعى بر آنان مقرر مى‏گردد. شاهد مطلب آن است که این مسئله فقط در بعد تکالیف نیست بلکه اسلام شخصیت و هویت نوینى براى دختران قایل مى‏شود که در پسران دیررستر است. مثلا دخترى که 9 سال او تمام است از نظر احکام دینى شهادتش مسموع است پشت سر او مى‏توان نماز خواند – براساس فتوا به جواز اقتداى زن به زن – استقلال اقتصادى و حق تصرف در مال خود را دارا است و … در حالیکه این امور در پسران چند سال متاخر تر است. بنابراین باید به آن دختر بچه فهماند که هر چند از نظر سنى کوچکتر از برادرش مى‏باشد ولى از نظر شخصیت بزرگتر است.

 

دکمه بازگشت به بالا