چرا غیبت حرام و گناه است؟

پرسش : چرا غیبت حرام است در حالى که بوسیله آن پى به کارهاى زشت مى‏بریم؟
پاسخ : اولاً، تنها راه پى بردن به کارهاى زشت، غیبت نیست؛ بلکه مى‏توان بدون مشخص کردن شخص، کار زشت را بازگو کرد. از سوى دیگر هر انسانى حقوقى دارد که باید آن حق محفوظ بماند. غیبت از مواردى است که بدون حضور شخص غیبت شونده انجام مى‏گیرد و وى را در معرض اتهام قرار مى‏دهد، این کار نوعى تعرض و صدور حکم غیابى نسبت به شخص است و جایز نیست. گذشته از این که گفتن بدى‏هاى افراد، عوارض ناگوارى دارد: 1- موجب ترویج زشتى و گناه مى‏شود؛ چون بازگو کردن قبح گناه را از بین مى‏برد. 2- افراد را نسبت به یکدیگر بدگمان و بدبین مى‏کند، 3- آدمى را از پرداختن به عیوب خود باز مى‏دارد و… براى آگاهى بیشتر به کتاب‏هاى اخلاقى مراجعه نمایید.

 

دکمه بازگشت به بالا