چرا روزه مسافر باطل است؟

پرسش : فلسفه باطل بودن روزه مسافر چیست ؟
پاسخ : الف) آنچه اشاره کرده‏اید که دلیل شکسته شدن نماز و قضاى روزه مسافر، آسان گرفتن بوده است، این حکمت دستور قصر است و نه علت شرعى آن؛ یعنى اسلام خواسته است که براى مسافران، سهولتى قائل شود. علت شرعى آن، منبع فقهى خاص – اعم از کتاب و سنت – است که فقیه موظف است براساس آن، فتوا بدهد. ب ) در وضع قوانین، به موارد کلى توجه مى‏شود، نه به موارد استثنایى و از آن جا که نوعا در مسافرت، افراد عجله دارند و امکانات به اندازه محل سکونت برایشان فراهم نیست، دستور آمده که مسافران – البته با شرایطى – نماز را شکسته بخوانند و روزه را قضا کنند. در این جا نباید مسافرى را در نظر گرفت که هیچ مشکلى ندارد و مى‏تواند بدون مشکلى نماز و روزه‏اش را تمام انجام دهد. ج ) گرچه این روزها، وسایط نقلیه و ابزار مسافرت با گذشته فرق کرده است؛ ولى در عین حال هم‏اکنون نیز مسافرت داراى محذورات زیادى است. شما اگر به تجارب خودتان مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که اصولاً در سفر – به ویژه در بین راه – آن آرامش لازم وجود ندارد؛ به ویژه آن که در سفر با وسایل سریع، دغدغه‏ها بسیار زیاد و فرصت اندک است. بنابراین با توجه به مشکلات زیاد و عدم آرامش، دستور قصر نماز مسافر صادر شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا