چرا از نظر اسلام سقط جنین حرام و گناه است؟

پرسش : چرا اسلام بعضی جاها که عقل سقط جنین را مجاز می داند جایز نمی داند؟
پاسخ : اگر به انواع مختلف سقط جنین – که در دنیای امروز شایع است – توجه کنید, این حقیقت را خواهید پذیرفت که »عقل « در همه این موارد, مستمسک کار بوده است و در این بین بسیاری از ارزش ها – از جمله ارزش انسان و حیات او – دستخوش بسیاری از صلاحدیدهای دیگر شده است. این از افتخارات اسلام است که برای انسان حتی در موقعیت نطفه نیز ارزش ویژه قائل است و اجازه نمی دهد حرمت و کرامت انسانی شکسته شود و هر کس به انگیزه ای این موجودارزشمند را به مسلخ بفرستد. البته موضوع سقط جنین با توجه به پیشرفت دانش پزشکی , مسلما” بایستی بازنگری شود و موضوع اهم و مهم – که قاعده ای فقهی و عقلی است -در این بین حاکم گردد; چنان که برخی از فقها در موارد مشابه آنچه نوشته اید نظر به جواز داده اند. برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- استفتاآت پزشکی از مقام معظم رهبری . 2- استفتاآت آیت الله مکارم شیرازی .

 

دکمه بازگشت به بالا