چرا به سادات فقیر زکات تعلق نمی گیرد؟

پرسش : علت این که به سادات فقیر زکات تعلق نمی گیرد چیست؟
پاسخ : در ابتدا گفتنى است که نیمى از خمس سهم سادات است و از نظر فقهى و حدیثى، جاى تردید در مسأله نیست (فتواى آقایان فاضل و سیستانى نیز چنین است). در جواب اشکالات شما باید گفت که اولاً؛ اسلام راه‏هایى جهت رفع نیاز همه نیازمندان مشخص کرده که از آن موارد زکات و خمس است و تبعیضى در بین نیست؛ زیرا خداوند رعایت حال همه را یکسان نموده و غیر سادات فراموش نشده‏اند. ثانیا؛ سهم سادات با اجازه امام و مجتهد جامع‏الشرایط فقط به سادات فقیر داده مى‏شود (مثل زکات که به فقرا داده مى‏شود) و این طور نیست که به همه سادات تعلق گیرد. ثالثا؛ اگر سهم سادات زیادتر از نیاز فقراى سادات باشد، به بقیه وجوه مصرفى خمس تعلق مى‏گیرد و در آن موارد مصرف مى‏شود. پس همه آن را به تعداد محدود نمى‏دهند تا تجمع ثروت پیش آید. رابعا؛ همه زکات به فقرا تعلق مى‏گیرد در حالى که نیمى از خمس سهم سادات است. بلى بین سادات و غیر سادات از این جهت تفاوت هست که به یک گروه زکات تعلق مى‏گیرد و به گروه دیگر خمس و خود این مسأله داراى حکمت‏هاى مختلف و مهمى است که از آن جمله مى‏توان به مشخص بودن ذریّه پیامبر(ص) در بین مردم اشاره کرد. این امر هم موجب مى‏شود ذریه آن حضرت حفظ گردند و هم موجب مى‏گردد این گروه بیشتر مراقب اعمال و کردار خویش باشند؛ زیرا انتسابشان به حضرت رسول(ص)، آنان را از دیگر افراد متمایز کرده است. هم‏چنین کسانى با منتسب ساختن خود به خاندان پیامبر(ص)، به جمع‏آورى اموال مردم (صدقات) نپردازند و با سوء استفاده از عنوان خاندان رسالت، چهره ناپسندى از آنان ارائه نکنند. بلى اگر نیازمندى در بین آنان وجود داشت، از اموالى که تحت نظر امام معصوم(ع) و یا وکلاى ایشان است، به آنان پرداخت مى‏گردد. براى آگاهى بشتر ر.ک: آشنایى با قرآن، ج 3، شهید مطهرى. موفق باشید

دکمه بازگشت به بالا