چرا در نماز جمعه اول خطبه خوانده میشود ولی در نماز عید برعکس است؟

پرسش : فلسفه این که در نماز جمعه ابتدا خطبه ها خوانده می شود ولی در نماز عید برعکس چیست؟
پاسخ : در برخى از متون اسلامى حضرت ثامن الائمه(ع) چنین در جواب این سؤال فرموده است: «به خاطر این که نماز جمعه همیشگى است و اگر دو خطبه بعد از نماز قرار مى‏گرفت مردم رغبتى به گوش دادن آن نمى‏کردند و متفرق مى‏شدند. ازاین‏رو این دو خطبه قبل از نماز قرار گرفت تا مردم به استماع خطبه مقید گردند؛ ولى نماز عید در سال دو بار اقامه مى‏شود (عید فطر و عید قربان) و جمعیتى که در آن جمع مى‏شوند بیشتر از نماز جمعه است و اگر عده‏اى هم متفرق شوند باز هم تعداد زیادى بر جاى مى‏مانند و چون دوبار در سال بیشتر نیست مردم تحمل خواهند کرد». V}(علل الشرایع و عیون اخبار الرضا){V

دکمه بازگشت به بالا