از نظر اسلام تهیه جهیزیه بر عهده کیست؟

پرسش : تهیه جهیزیه در اسلام، بر عهده کیست؟
پاسخ : تهیه جهیزیه از امورى است که به عرف هر جامعه بستگى دارد و این که اسلام در این باره نظر خاصى داشته باشد ما با آن برخورد نکرده‏ایم. فقط آنچه هست جریان ازدواج حضرت امیر(ع) و حضرت فاطمه(س) است که به نقلى در جریان خواستگارى حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) امر فرمودند که زره خود را کابین فاطمه(ص) قرار بده و بعد آن را که 500 درهم ارزش داشت فروختند و بهاى آن را خدمت پیامبر(ص) آوردند. رسول گرامى اسلام(ص) مقدارى از آن را به بلال دادند و فرمودند با این پول براى دخترم بوى خوش بخر و باقیمانده را به بعض اصحاب سپردند و فرمودند آنچه را دخترم بدان نیازمند است آماده ساز که فهرست جهیزیه حضرت در امالى شیخ طوسى(ره) مذکور است.

دکمه بازگشت به بالا