چرا زن باید عده نگه دارد؟

پرسش : فلسفه عده نگه داشتن زن چیست؟
پاسخ : یکى از فلسفه‏هاى عدّه نگه داشتن زن، جلوگیرى از مخلوط شدن نطفه‏ها در رحم زن است و براى این که اگر فرزندى متولد شد، به طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسى است و در نتیجه محارم این فرزند معلوم باشد و وقتى این بچه بزرگ شد بداند با چه کسانى نمى‏تواند ازدواج کند و نیز مسأله ارث بردن او روشن شود. علاوه بر اینها ممکن است علل دیگرى هم داشته باشد که بر ما روشن نیست؛ چون فلسفه واقعى احکام براى ما بیان نشده است و اگر ما قائل شدیم که خداوند حکیم است و کارهایى که انجام مى‏دهد و احکامى که براى بندگانش مشخص مى‏کند، همه از روى حکمت و بر مبناى عقل سلیم است، نباید در آنها چون و چرا کنیم. علاوه بر این خیلى زیاد بوده‏اند و هستند زنانى که از قرص‏هاى ضد باردارى و یا وسایل امروزى براى پیش‏گیرى از انعقاد نطفه استفاده کرده‏اند؛ ولى در عین حال باردار شده‏اند.

دکمه بازگشت به بالا