ویژگی های یک معلم خوب

پرسش : ویژگى‏هاى یک معلم خوب چیست؟
پاسخ : این مسأله به سه چیز مربوط مى‏شود: 1- شخص استاد، 2- رابطه با شاگردان، 3- چگونگى تدریس. 1- درباره شخص استاد رعایت مسائل زیر ضرورى است: الف) وقار و متانت، ب ) آراستگى ظاهر، ج ) عشق ورزیدن به کار خویش، د ) حسن خلق و داشتن فضایل اخلاقى از قبیل اخلاص، شجاعت، همت، ایثار و فداکارى. 2- درباره رابطه با شاگردان مسائل زیر رعایت شود: الف) علاقه‏مندى در تربیت و بالندگى شاگردان، ب ) ترغیب در علم و دانش، ج ) محبت و عواطف، د ) احتراز از عصبیت، ه ) مدیریت در کلاس. در این راستا توجه به ابعاد ذیل لازم است: استقلال فکرى، اتکاى به نفس، قضاوت درست، ابتکار و خلاقیت، جامعیت فکرى، پیش‏بینى احتمالات، داشتن نظم، منصف بودن، قاطعیت، رعایت اصول اخلاقى. 3- درباره تدریس نیز توجه به مطالب زیر پرفایده است: الف) تخصص لازم، ب ) حضور دائم و منظم، ج ) تنظیم و کلاسه کردن مطالب درسى، د ) ابتکار در عمل، ه ) تدریس در حال اعتدال، ز ) رعایت تدریج در تدریس. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آداب تعلیم وتربیت اسلامى، محمد جواد حجتى V}(ترجمه منیه المرید).{V

دکمه بازگشت به بالا