چرا در برخورد با افراد سلام اول است ولی در نماز سلام آخر است؟

پرسش : چرا در برخورد با افراد, اولین کلام, سلام و در نماز آخرین کلام, سلام است ؟
پاسخ : اولاً؛ سلام در نماز خطاب به خداوند نیست، بلکه خطاب به مؤمنان و اولیاى خداست؛ ثانیا؛ سلام فقط براى شروع و آغاز دیدار نیست، بلکه در میان عرب‏ها به معناى خداحافظى نیز مى‏باشد. اکنون مردم لبنان در زمانى که از یکدیگر جدا مى‏شوند، مى‏گویند: سلام علیکم. ثالثا؛ در وجه سلام آخر نماز گفته شده است چون انسان در نماز با خدا ارتباط وثیق برقرار مى‏کند و با این ارتباط، با دیگران قطع رابطه مى‏کند در پایان نماز که بازگشت از معراج مى‏باشد، با خلق خدا ارتباط پیدا مى‏کند و در این مرحله به مؤمنان و صالحان سلام و درود مى‏فرستد.

دکمه بازگشت به بالا