چرا اگر آب برای وضو و غسل نباشد باید تیمم گرفت؟

پرسش : فلسفه تیمم بدل از غسل چیست و چگونه انسان را از جنابت پاک می کند؟
پاسخ : هدف از طهارتى که اسلام خواسته است، تنها نظافت ظاهر بدن نیست وگرنه شست و شوى بدن که نیاز به قصد قربت ندارد؛ بلکه مراد طهارت روح از پلیدى معنوى است. از این‏رو در جایى که غسل ممکن نبود، باید براى رفع این پلیدى معنوى، تیمم کرد. البته این حکم موقتى و تا زمانى است که به آب دسترسى پیدا شود. پس نباید دستورات الهى را با دید مادى و فیزیکى مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت تیمم در صورت فقدان آب، موجب تقید نفس و جلوگیرى از فراموشى مى‏گردد تا شخص هر چه زودتر به آب دست یافته و غسل کند.

دکمه بازگشت به بالا