بهترین راه و روش برای توسل به اهل بیت

پرسش : بهترین راه و روش برای توسل به ائمه (ع ) چیست؟
پاسخ : مهم ترین و بهترین راه برای توسل به اهل بیت(ع) به خصوص حضرت سیدالشهدائ(ع) محبت به آنها و ابراز آن به طرق گوناگون است; مثلا برپایی مجلس روضه خوانی و یا نذر به نام آن حضرت و یا زیارت آنان از دور و نزدیک. بالاتر از آن چه گفته شد, سنخیت پیدا کردن با آنان است; یعنی , همگون شدن در عمل و عقیده با آنها. اگر کسی سعی کرد صفات امام حسین (ع) را در خود احیا کند و این کار را انجام داد, بهترین گام را برای نزدیک شدن به آن حضرت برداشته است . خلاصه آن که «محبت اهل بیت (ع )» خود از جمله عبادات و موجب تقرب به خداوند و از اعمالی است که موجب استجابت دعا می گردد.

دکمه بازگشت به بالا