دلیل آب پاشیدن روی قبر اموات و مردگان

پرسش : فلسفه پاشیدن آب روی قبر اموات چیست ؟
پاسخ : در کتاب «بحار الانوار، ج 82، ص 23، باب 12، روایت 10» آمده است: [ علل ] : عن احمد بن موسى بن المتوکل عن على بن الحسین اسعد آبادى عن احمد بن ابى عبداللّه‏ برقى عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن بعض اصحابه قال سألت ابا عبداللّه‏ (ع) عن رش الماء على القبر قال یتجافى عند العذاب مادام الندى فى التراب؛ در روایت یاد شده، راوى از امام صادق(ع) پیرامون فلسفه آب ریختن بر قبر سؤال مى‏کند و حضرت پاسخ مى‏دهند: «تا زمانى که رطوبت آب در خاک قبر باقى است، عذاب از آن رخت برمى‏بندد…». البته در این جا دو نکته شایان توجه است: الف) راوى اصلى از امام صادق(ع) شناخته شده نیست. از همین‏رو به طور قاطع نمى‏توان به مضمون آن ایمان آورد؛ لیکن در این گونه موارد مى‏توان عمل را به قصد «رجا» به جاى آورد. ب ) کیفیت تأثیر آب در رفع عذاب، از امورى است که با عقل عادى نمى‏توان آن را درک کرد. بنابراین در صورت صحّت مضمون روایت، باید آن را از حقایق غیبى دانست که عقل عادى بشرى، از درک و تبیین آن عاجز است.

دکمه بازگشت به بالا