آیا نگاه زن به مرد نیز حرام است؟

پرسش : آیا همان گونه که نگاه مردان به زنان حرام است , نگاه زن به مرد نیز حرام است؟
پاسخ : در مورد نگاه خانم‏ها گفتنى است که بانوان نیز همانند آقایان موظف به کنترل نگاه‏هاى خود هستند؛ چنان که قرآن مجید فرموده است: «به مردان مؤمن بگو چشم خود از نامحرمان فرو بندند و به زنان مؤمن نیز بگو چشم خود کنترل کرده و از نگاه حرام چشم بپوشند»، V}(سوره نور، آیه‏هاى 30 و 31){V نگاه کردن بانوان به مردان، اگر بدون ریبه و انگیزه‏هاى شهوانى باشد، حرام نیست؛ ولى چنان چه همراه با ریبه و انگیزه‏هاى شهوانى باشد، حرام است. همان‏گونه که براى مردان نیز چنین است. آنچه مسلم است، نگاه بانوان به مردان، اگر از حدود شرعى تجاوز کند، بسیار خطرناک‏تر از نگاه مردان به زنان است. سخن گفتن و روابط عادى و معمولى با نامحرم اشکالى ندارد؛ ولى بسیار باید مراقب بود که لغزشى پیش نیاید.

دکمه بازگشت به بالا