معرفی کتاب در مورد فلسفه احکام

پرسش : در مورد فلسفه احکام چه کتابهایى نگاشته شده است‏؟
پاسخ : در رابطه با فلسفه احکام، نگاشته‏هاى متعدد و پراکنده‏اى وجود دارد که هر یک به تناسب، موضوع خاصى را مورد بحث قرارداده‏اند و با تتبع و جست‏وجوى فراوان، هر کس مى‏تواند در رابطه با موضوعى که در دست تحقیق دارد نگاشته‏هاى مربوط به آن را پیدا کند. در این رابطه باید توجه داشته باشید که این گونه کتاب‏ها محتوایشان جنبه فلسفه احکام دارد، نه این که لزوماً نام و عنوانشان نیز فلسفه احکام باشد؛ مانند: – فلسفه و اسرار حج،عبدالغفور ذوقى. – علم کلام جدید یا چهار مقاله،جواد تارا. – بیست پاسخ،در راه حق. – فلسفه اجتهاد و تقلید،محمد دشتى. – نظام حقوق زن در اسلام،شهید مطهرى. – اقتصاد ما، ج 2 و 1،شهید صدر. – اقتصاد ما، عباسعلى محمودى. – فلسفه روزه، سید احمد رمضانى. – فلسفه دو حکم اسلامى. – روزه و موسیقى، سید احمد خردمند نجفى – استاد کل وحید بهبهانى، على دوانى. – مفاسد شراب، قمار، ربا از دیدگاه اسلام،على ربانى خلخالى – ابواب رحمت، على نمازى شاهرودى. – احکام جزایى اسلامى، عباسعلى محمودى. – خطبه حضرت زهرا(س).

دکمه بازگشت به بالا