معرفی کتاب در زمینه علل و فلسفه احکام

پرسش : چند کتاب که درمورد علل و فلسفه احکام است را نام ببرید.
پاسخ : در این زمینه می توانید به کتب زیر مراجعه کنید: – علل الشرایع، شیخ صدوق. – فلسفه اجتهاد و تقلید، محمد دشتى. – فلسفه روزه، احمد رضائى. – فلسفه دو حکم روزه و موسیقى، احمد خردمند. – فلسفه و اسرار حج، عبدالغفور. – فلسفه احکام، فضل اللَّه تهامى. ضمناً بسیارى از کتب نیز حاوى بحث فلسفه احکام مى‏باشند مانند : – نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى. – بیست پاسخ، مؤسسه در راه حق.

دکمه بازگشت به بالا