افراط و تفریط یعنی چه و چگونه باید پرهیز کرد؟

پرسش : افراط و تفریط یعنى چه؟ و راه پرهیز از آن چیست؟
پاسخ : افراط و تفریط، نوعاً در مقوله‏هاى اخلاقى کاربرد دارد و تعبیر اخلاقى آن «اعتدال» است. البته اعتدال، در همه مقوله‏هاى اخلاقى نیز کاربرد ندارد؛ ولى در موارد بسیارى با موازین سازگارى دارد؛ مثلاً: در بین تهور و ترس، «شجاعت» راه اعتدال است. در بین بخل و تبذیر، «اقتضاد» راه اعتدال است. خلاصه آن که اعتدال در بسیارى از امور مطلوب است، ولى قاعده‏اى کلى نیست و در هر مورد نیازمند کاوش ویژه است.

دکمه بازگشت به بالا