چگونه مرگ عزیزان و بستگان خود را فراموش کنیم؟

پرسش : چگونه مرگ عزیزان خود را فراموش کنیم و چه کنیم که مرگ آنها موجب ‏گناه و بازگشت ما از خدا نشود؟
پاسخ : فراموش کردن مرگ عزیزان چه بسا ممکن نباشد؛ ولى انسان باید همواره به تقدیر خدا راضى و شاکر باشد. در ضمن باید توجه داشت که برخى از مصائب دنیوى، نتیجه اعمال نادرست خود شخص است و برخى از آنها نیز مایه غفران و بخشش یا تقرب به درگاه الهى است. لذا انسان مؤمن نه تنها از مصیبت‏ها شکوه نمى‏کند، بلکه خدا را سپاس مى‏گزارد و آن را نعمتى از سوى حضرت بارى تعالى تلقى مى‏کند. از آن طرف نیز خداوند صابران را بسیار دوست مى‏دارد و براى آنان، مقامات عالیه و نعمات جاودان قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا