سحق چیست و چرا حرام است؟

پرسش : چرا سحق حرام است در حالیکه در سحق دخول انجام نمی گیرد حد سحق چیست؟
پاسخ :در اصطلاح فقها سحق عبارت از آن عملی که دوتا زن با همدیگر انجام می‌دهند، یعنی فرج خود را به فرج دیگری می‌مالند و از این طریق اطفاء شهوت می‌کنند.به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام می‌دهند، دوتا زن نیز همان عمل را با همدیگر انجام می‌دهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مسئله‌ی ولوج و دخول است، اما در دوتا زن مسئله‌ی ولوج و دخول در کار نیست فقط مسئله مساحقه است، و این از گناهان بسیار کبیره است، یک روایتی را بشیر نقال نقل می‌کند و اگر این روایت صحیح باشد خیلی گناه کبیره است، ولی کیفری که برای آن معین شده است با این روایت سازگار نیست، کیفری که معین کرده‌اند، مشهور همان حد زناست، اما این روایت آن گونه که می‌گوید باید آسمان بر سر این دو زن بیاید.
سحق نیز یکى از اقسام همجنس‏بازى است و ارضاء غریزه جنسى ازراه نامشروع است و بسیارى از زیانهایى که درلواط هست در سحق نیز وجود دارد، ازجمله اینکه سبب فروپاشى روابط زناشویى ونظام خانواده و هرج و مرج جنسى در جامعه مى‏گردد و حد سحق مانند زناى غیر محصنه، یعنى صد تازیانه است.

دکمه بازگشت به بالا