چرا زن در زمان حیض و عادت ماهیانه باید نماز و روزه و عبادت را ترک کند؟

پرسش : حکمت اینکه زن در عادت ماهانه عبادت را باید ترک کند چیست در حالیکه بیمار بر روی تخت بایستی نمازش را بخواند؟
پاسخ : توجه داشته باشید که اولاً اگر زن هم در حال عادى – غیر از عادت ماهیانه – باشد همانطور که اشاره کرده‏اید ولو بر تخت بیمارستان و … باید نمازش را بخواند ثانیاً این حکم درباره زنان نظیر سایر احکام است و به طور قطع حکمتى در آن نهفته است. چرا نماز مسافر شکسته مى‏شود؟ چرا در سفر نباید روزه گرفت؟ چرا کافر اصلى بعد از اسلام نمازهاى گذشته‏اش قضا ندارد؟ و … اینها هر کدام از حکمتى برخوردار است. ثانیاً توجه داشته باشید که دین اسلام دین سمحه سهله است و در صدد سخت‏گیرى و ایجاد و مشقت نبوده است. رابعاً مسئله بیمارى غیر منتظره است، چه بسا زن یا مردى در طول عمرشان یا سالیان درازى به طور کلى مریض نشوند ولى مسئله عادت ماهانه زن یک قانون طبیعى است همگانى و دائم است. خامساً به این نکته نیز توجه کنید که در وضع قوانین شرعى و اجتماعى اصولاً رعایت نوع افراد در نوع زمانها و در نوع حالات مى‏شود یعنى موارد استثنائى را نباید در قانون مدّ نظر گرفت و گرنه هیچ قانونى را نباید وضع کرد چون بهر حال استثنائى دارد.

دکمه بازگشت به بالا