ایمان نداشتن به آخرت برابر با عذاب همیشگی

پرسش : چرا عدم ایمان به آخرت , موجب عذاب ابدى مى شود ؟
پاسخ : راز آن ایـن است که شخص دنیاپرست , استعدادهاى خداداد را ضایع کرده و درختى که مى بایست میوه سعادت ابدى به بار آورد را خشکانده و بى ثمر ساخته است و حق منعم حقیقتى پرستش خدا را رعـایـت نکرده و نعمتهاى او را در راهى که مورد رضایت وى نبوده , صرف کرده است و چنین کـسى است که هنگام دیدن نتائج سوء گزینش خود ,آرزو مى کند که اى کاش خاک مى بودم و به چنین سرنوشت شومى مبتلا نمى شدم . ( نباء / 40 )

دکمه بازگشت به بالا