انکار رابطه دنیا و آخرت

پرسش : انکار رابطه دنیا و آخرت , چه اشکال دارد ؟
پاسخ : اگر کسى به وجود عالم آخرت به عنوان عالمى کاملا مستقل و بى رابطه با دنیا اعتقادداشته باشد , و اعـمـال نیک و بدى که در اینجا انجام مى دهد را , موثر در نعمتهاو عذابهاى آن عالم نداند , به معاد که یکى از اصول اعتقادى ادیان آسمانى مى باشد , ایمان نیاورده است , زیرا قوام این اصل , به پـاداش و کیفر اعمال دنیوى است ( در نتیجه اعمال خوب چنین شخص هم , مقبول الهى نخواهد بود )و به همین جهت , عالم دنیا بازار و تجارتخانه یا مزرعه آخرت نامیده شده که دراینجا باید به تلاش و کشت و کار پرداخت و درآمد و محصول زحمات را باید در آنجادریافت کرد .

دکمه بازگشت به بالا