دنیا مزرعه آخرت است

پرسش : معناى مزرعه بودن دنیا براى آخرت را توضیح دهید ؟
پاسخ : بـاید دانست که سعادت و شقاوت آخرت , تابع رفتارهاى انسان در دنیاست و چنان نیست که براى به دست آوردن نعمتهاى اخروى , بتوان در همان عالم تلاش کرد و کسانى که داراى نیروى بدنى یا فـکـرى بـیـشترى باشند , بتوانند از نعمتهاى بیشترى بهره مندشوند و یا کسانى بتوانند با حیله و نیرنگ از دستاوردهاى دیگران سوء استفاده کنند , بلکه این عالم , عالم تلکیف و اداء وظیفه و سعى و عـمـل و کـشت و کار است وعالم آخرت , عالم برداشت و درآمد و بدست آوردن محصول پایدار است . چنانکه حضرت على – علیه السلام – فرموده اند : ان الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل . لذا از عالم دنیا به بازار و تجارتخانه و مزرعه آخرت تعبیر شده است .

دکمه بازگشت به بالا