انسان در پی دفع ضرر و جلب منفعت

پرسش : با تامل و دقت در انسان و طبیعت روشن مى شود که انسان همواره در پى دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از این طریق حیات خود را حفظ کرده , به بقا ادامه مى دهد . امـا از آنـجـا که دفع ضرر و جلب منفعت فى حد نفسه نمى تواند انسان رابرانگیزد و به عمل وادار سـازد
پاسخ : ایـن مـطـلب که انسان در پى دفع ضرر و جلب منفعت است و به دلیل لذت در کارها آنهارا انجام مى دهد درست است . اما باید دانست که انسان با مرگ و رفتن به جهان آخرت تبدل پیدا نمى کند . یعنى اینگونه نیست که اگر در این دنیا لذت جوید و لذت رادوست داشت , اگر از دنیا برود دیگر لذت جو نخواهد بود . تـنـها تفاوت این است که انسان در این دنیا با لذایذ زودگذر و فانى سر کار دارد ولى در آخرت با لذایذباقى و جاوید . از آیات قرآن نیز همین مطلب استفاده مى شود . و لـقـد خـلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فى قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فـخـلـقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک اللّه احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون ( مومنون /16 )همانگونه که پـیـداسـت مـخـاطـب در آیه همین انسان است که خلق آخر پیدا مى کند و روزقیامت برانگیخته مى شود .

دکمه بازگشت به بالا