شیطان چگونه وارد بهشت شد و حضرت آدم را فریب دارد؟

پرسش : اگـر بـهـشـت فقط جایگاه پاکان و نیکان است و در آن هیچ شر و پلیدى و لغوى وجودندارد پس چگونه ابلیس وارد بهشت شد و در آن جا آدم را فریب داد ؟
پاسخ : بـهـشتى که آدم و حوا و ابلیس در آن به سر مى بردند و از آن رانده شدند , همان بهشت موعود که برخى از اوصافش در پرسش طرح شده است , نیست ; بلکه خداوند بهشتى آسمانى و برزخى خلق کرد و آدم و حوا و سایر فرشتگان و ابلیس در آن به سرمى بردند .

دکمه بازگشت به بالا