چگونه آدم و حوا از بهشت رانده شدند؟

پرسش : در قـرآن همواره آمده است که هر کس وارد بهشت شود هرگز از آن خارج نمى شود , پس چگونه است که هم آدم و حوا و هم ابلیس از آن رانده شدند ؟
پاسخ : بـهـشتى که آدم و حوا و ابلیس در آن به سر مى بردند و از آن رانده شدند , همان بهشت موعود که برخى از اوصافش در پرسش طرح شده است , نیست ; بلکه خداوند بهشتى آسمانى و برزخى خلق کرد و آدم و حوا و سایر فرشتگان و ابلیس در آن به سرمى بردند .

دکمه بازگشت به بالا