گناه کردن حضرت آدم

پرسش : قرآن بطور آشکار مى گوید خداوند به شیطان اعلام کرد راهى بر بندگان حقیقى من ندارى , در صورتى که شیطان بر حضرت آدم راه یافت و او را فریب داد با این که آن حضرت علاوه بر این که از بندگان واقعى خدا بود , یکى از برگزیدگان خدا نیز به شمار مى رود .
پاسخ : آنـچـه خداوند به شیطان خاطر نشان ساخت این است که وى نمى تواند بندگان حقیقى اورا اغوا کـنـد و کـردارهاى زشت و حرام را در نظر آنها زیبا جلوه دهد و در نتیجه آنها را از شاهراه ایمان و اطاعت به سوى کفر و معصیت بکشاند . عـمـلى که در بهشت از حضرت آدم سر زد یک عمل شیطانى نبود تا بدین وسیله شیطان به او راه پیدا کند , بلکه ترک اولایى بیش نبوده است . اصـولا هـر کس با میل , دریچه هاى قلب خود را به روى شیطان مى گشاید وگرنه او بدون اجازه خود ما از این مرز نمى گذرد و البته پیامبران چنان اجازه را به اونمى دهند . بـه عـبارت روشنتر , مقصود از راه یافتن شیطان این است که بر اثر ضعف ایمان وسهل انگارى انـسـان , قـلب او مورد تسخیر شیطان واقع مى شود و در نتیجه ارتکاب گناه را در نظر وى آسان مـى سـازد و هـرگـز شیطان یک چنین راهى به روح و روان پیامبران ندارد و اگر حضرت آدم به تـرغیب شیطان از میوه شجره ممنوعه خورد , ترک اولایى انجام داده است نه این که این کار بر او حرام بوده باشد . مـحققان بزرگ شیعه , عصمت پیامبران از گناه را با دلایل عقلى روشن ساخته اند وبراى توضیح بیشتر در سرگذشت آدم و دلایل عصمت پیامبران به کتاب رهبران بزرگ مراجعه فرمایید .

دکمه بازگشت به بالا