چرا ملائکه گفتند انسان در زمین فساد و خونریزی میکند؟

پرسش : در جریان خلقت آدم , ملائکه چرا گفتند که انسان در زمین فساد و خونریزى خواهدکرد . آیا این کلام آنها به عنوان اعتراض نبود ؟
پاسخ : از آنجا که خداوند فرمود [ انى جاعل فى الارض خلیفه ] من در زمین خلیفه قرارمى دهم , ملائکه درک کـردند که موجود زمینى که مرکب و مادى و داراى قواى شهوانى است , در جهانى که محل تزاحم است و محدود و متغیر . بـدون اجـتـماع و نظم نمى تواندزندگى کند و همه این امور سبب و زمینه ساز فساد و خونریزى خواهد بود و کلام آنهادر پیشگاه الهى براى آگاهى و وقوف به حکمت خلق انسان در چنین جهانى بود نه براى اعتراض .

دکمه بازگشت به بالا