چرا آدم و حوا بعد از توبه به بهشت برنگشتند؟

پرسش : در حـالـیـکـه آدم و حوا توبه کردند و توبه آنها نیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفت پس چرا به جنت برنگشتند ؟
پاسخ : تـوبه از گناه و معصیتى که نتیجه سرباز زدن از امرى مولوى باشد , سبب جبران وتبدیل سیئه به حـسـنـه مـى گردد اما از آنجا که نهى از نزدیکى به درخت ممنوعه نهى مولوى نبوده , بلکه نهى تنزیهى و ارشادى بوده است قبول توبه در این مورد نیزاثر سر پیچى از آن را که امرى تکوینى است , یعنى خروج از جنت , از بین نمى برد .

دکمه بازگشت به بالا