معنای سکینه در قرآن

پرسش : معناى سکینه در قرآن کریم چیست ؟
پاسخ : واژه سکینه از ریشه سکن و سکون مقابل و مخالف حرکت است . سکون قلب به معناى استقرار انسان و عدم اضطراب باطنى در تصمیم گیرى است . خـداونـد مـتعال سکون قلب و آرامش آن را از خواص ایمان کامل و نعمت هاى بزرگ خدا شمرده است . دلـیل اینکه مومنین واقعى از آرامش خاطر برخوردارند این است که به حقیقت معناى لا اللّه الااللّه پى برده و آنرا همواره در نظر دارند . آنان دریافته اند که سود و زیان ,عزت و ذلت , و 000 به دست خداست . گـرچـه هـمـواره در تلاش اند و مى دانند که [ لیس للانسان الا ما سعى ] اما توکل و توجه آنها به خداست . از این رو به مرحله اى مى رسند که هیچ خوف و اندوهى بر آنان راه ندارد . و چون اینگونه اند به سکینه و اطمینان خاطر رسیده اند .

دکمه بازگشت به بالا