علت درخواست حضرت ابراهیم برای اطمینان قلب

پرسش : اگر حضرت ابراهیم علیه السلام معصوم است و ایمان کامل به خداوند دارد , پس چرامى گوید که مى خواهم قلبم مطمئن شود . آیا عدم اطمینان همان شک نیست ؟
پاسخ : مراد حضرت ابراهیم علیه السلام حصول اطمینان مطلق بود به گونه اى که راه بر هرگونه خطور قلبى و وهمى مسدود شود . یـعـنـى از آنـجا که راه ادراکات وهم و احکام آن حس است , از پیروى عقل و تایید آن اکراه دارد , گرچه نفس ایمان و ایقان داشته باشد . از این رو قوه خیال همواره در کار است و وسوسه مى کند هر چه ایمان و ایقان وجود دارد . حضرت ابراهیم علیه السلام نیز ایمان و ایقان کامل داشتنداما مى خواستند که نفس ایشان سکون و قرار پیدا کنند و خطورات وهمیه سبب آزار واذیت ایشان نگردند . از ایـن رو از خـداونـد درخواست کردند که به عیان کیفیت زنده کردن مردگان را ببیند گرچه ایمان و ایقان قلبى داشتند .

دکمه بازگشت به بالا