چرا حضرت مریم تقاضای مرگ کرد؟

پرسش : بدون شک تقاضاى مرگ از خدا کار درستى نیست پس چرا مریم تقاضاى مرگ از خدا کرد ؟
پاسخ : گـاه در زنـدگـى انـسـان حـوادث سـخـتـى روى مـى دهد که طعم حیات کاملا تلخ و ناگوار مـى شـودمخصوصا در آنجا که انسان هدفهاى مقدس و یا شرف و حیثیت خود را در خطر مى بیند وتـوانایى دفاع در برابر آن ندارد در اینگونه موارد گاهى براى رهایى از شکنجه هاى روحى تقاضاى مرگ مى کند . مریم نیز چون در فکرش این تصور پدید آمد که با تولدفرزندش تمام آبرو و حیثیت او در برابر مردم بـى خـرد بـه خطر خواهد افتاد , آرزوى مرگ و فراموش شدن کرد و این دلیل بر عفت و پاکدامنى اوست و سرانجام با دیدن دواعجاز الهى تمام این افکار از روحش به کنار رفت و آرامش تمام قلبش را فراگرفت .

دکمه بازگشت به بالا